Bước 1 : Chỉ định người quản lý dự án

Để phát triển chiến lược và thực hiện chiến dịch/dự án, chúng tôi sẽ có người quản lý dự án/chiến dịch của khách hàng. Quản lý dự án là người sẽ tìm hiểu về doanh nghiệp và là người liên hệ chính. Bạn có thể trực tiếp với người quản lý dự án hàng ngày qua email hoặc qua điện thoại ở bất kì thời điểm nào.

Bước 2 :Phát triển Chiến lược Truyền thông trên nền tảng mạng xã hội riêng biệt cho doanh nghiệp của bạn

Bước đầu tiên chúng tôi sẽ thực hiện nghiên cứu và phát triển chiến lược. Chúng tôi sẽ phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích theo hành vi tiêu dùng của khách hàng và xác định chiến lược với nội dung hiệu quả. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng chiến lược và kênh quảng cáo cho chiến dịch của bạn để thấy rõ lộ trình thực hiện.

Bước 3 :Đưa ra lộ trình thực hiện nội dung và các hạng mục quảng cáo

Khi chiến lược mà chúng tôi xây dựng được thống nhất giữa hai bên, chúng tôi sẽ thực hiện bắt đầu từ việc phát triển nội dung truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và đưa ra những mẫu quảng cáo độc đáo cho thương hiệu. Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi sẽ đưa ra một lộ trình nội dung hàng tháng. Mọi nội dung và lộ trình sẽ được thông qua và thống nhất giữa hai bên trước khi thực hiện.

Bước 4 : Tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng và báo cáo hàng ngày

Dịch vụ tiếp thị truyền thông trên nền tảng mạng xã hội của chúng tôi bao gồm việc quản lý dự án hàng ngày và tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng. Chúng tôi theo dõi tất cả các hoạt động truyền thông (nhận xét, tin nhắn và bài đánh giá), và phân bổ nhân lực phản hồi các hoạt động đó trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng các chiến thuật nhằm tăng lượt truy cập tự nhiên (hashtags, lượt theo dõi, tổ chức cuộc thi online, v.v.) để tăng tương tác kênh và độ phủ sóng của thương hiệu.