Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core
Công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10

Mang lại mọi thứ bạn cần cho một website chuyên nghiệp

mouse